Klik på billedet for at komme videre til hjemmesiderne

Racisme

Der findes kun én race - den menneskelige race. Alligevel er racisme en stor del af vores verden i dag og der er mange der ser ned på andre pga. religion, seksualitet eller hudfarve. Men hvordan ses racisme i dag i samfundet, og hvad kan der gøres for at sætte fokus på det?
Stacks Image 27

Bandekrig

Bandekrige fylder meget i medierne, men kommer det os ved, at forskellige bander bekriger hinanden? Hvilken betydning har det for vores samfund, og hvilken betydning har det for de enkelte bandemedlemmer? Kan der findes en holdbar løsningen og hvis ja – hvilken?
Stacks Image 46

Nordkorea og USA´s militære kræfter

Med en eskalerende konflikt mellem Nordkorea og USA, vokser bekymringen for hvad, det kommer til at ende med. Hvordan kan det være, at konflikten mellem Nordkorea og USA eskalerer, og ingen er voksen nok til at stoppe det? Hvordan kan man sikre, at det ikke ender i krig?
Stacks Image 132

Religion

Der er forskellige religioner og forskellige tolkninger heraf. For nogle betyder det, at det påvirker både livsstil, holdninger og handlinger, hvilket i mange tilfælde fører til konflikter.
Religion har både positive og negative indvirkninger på verdenssamfundet - men hvordan får vi de positive indvirkninger til at veje tungest?
Stacks Image 114

Klimaændringer

Det undrer mig, at der stadigvæk er nogle forskere der mener, at de seneste års klimaændringer er naturlige, når 97 % af verdens forskere siger, at de er skabt af mennesket. Hvad er bedst at gøre, hvis vi vil undgå at fremtidens klima bliver dårligere?
Stacks Image 96

Religioner og konflikter

Religioner er med til at give mennesker en forståelse for livet og overordnet set en vejledning til et positivt liv.
Der er ofte konflikter mellem forskellige religioner, hvordan kan det være?
Hvorfor betyder andres mening og tro noget i forhold til vores egen?
Hvorfor ligger vi ikke vægt på det positive, frem for det negative og konfliktfyldte?
Stacks Image 78

Berlinmuren – og dens påvirkning på Berlin

Berlinmuren blev påbegyndt d. 13. august 1961 og faldt d. 9. november 1989. Men faldt den virkelig? Er der andre rester end blot nogle stykker af Muren? De to ideologier delte et land, men var de virkelig så uforenelige – og er de forenede i dag? Kunne man forestille sig at en mur kunne være en løsning i fremtidige konflikter?
Stacks Image 120

Bitcoin og kryptovaluta

Anarki? Spekulation? Pyramidespil? Eller et nyttigt redskab til sikker overførsel af værdier?
I medierne bliver der talt meget om bitcoin fordi værdien af en bitcoin er steget eksplosivt inden for det seneste år, og der er flere eksempler på mennesker som er blevet millionæren af spekulation i Kryptovaluta. Der findes flere andre Kryptovalutaer af samme type, Fiens, Rippel, Ethereum, litecoin, bitcoin Cash osv. Teknologien bag ved digital valuta kaldes Block Chain, og jeg vil undersøge hvad den nye teknologi kan betyde for verdenen
Stacks Image 98

Kunstig intelligens - godt eller dårligt?

Flere kritiserer kunstig intelligens på grund af risikoen for misforståelser og fejltagelser i teknologien, men andre mener, at den kunstige intelligens kan gøre livet nemmere for mennesket både fysisk og psykisk. Så hvordan kan kunstig intelligens hjælpe os bedst i fremtiden?
Stacks Image 142

Livelikeahomo.dk

Det er et stort problem at nogle mennesker ikke accepterer homoseksuelle. Hvad er grunden, er det religion eller er det bare et princip? Kan man ligestille homoseksuelle når man af naturlige oversager er anderledes som par? Hvad kan vi gøre i fremtiden for at mennesker ikke dømmer folk på grund af deres seksualitet?
Stacks Image 50

Fysik er sjovt

Det er vigtigt i den grønne energisektor, at man udvikler et nyt batteri, så man kan lagre den grønne energi. Der er i dag ikke enighed om, hvor vidt der bør satses på det klassiske litiumbatteri, eller om man skal udvikle det nye flowbatteri. Hvordan laver vi det bedst mulige batteri i fremtiden?
Stacks Image 169

Egebakken G.W

Det undrer mig, at verdens lande ikke kan samarbejde om en løsning på klimaet, når de i 2015 indgik en aftale, som skal forpligte alle til at reducere deres drivhusgasudledning, således at den globale opvarmning holdes under 2°C. Hvordan kan vi arbejde hen mod en international løsning?
Stacks Image 151

Kunstig intelligens

Kan kunstig intelligens blive ved med, at forbedre vores samfund, eller vil de nye supercomputere gøre en stor del af befolkningen arbejdsløse og efterlade dem, som ikke har råd til den kunstige intelligens i stikken? Hvordan kan vi bedst muligt udnytte kunstig intelligens i fremtiden?
Stacks Image 125